Vogelsilhouetten

Nadat eerder al het Gruttokuikenpad door Buro Kloeg op Terschelling is gerealiseerd, is daar nu de Terschellinger Polderroute bij gekomen. In opdracht van de Vogelbescherming heeft Buro Kloeg voor deze route de unieke informatievoorziening en bewegwijzering verzorgd. In het polderlandschap op het eiland gaat het goed met de weidevogels. Een ideaal voorbeeld dus om te zien welk resultaat te behalen is met een afgestemd beheer.

Hoewel je in het voorjaar en zomer genoeg echte weidevogels zult tegenkomen, heeft Buro Kloeg ook gezorgd voor mooie vogelsilhouetten uit Cortenstaal. Er zijn 17 verschillende vogelsilhouetten op palen te vinden langs de route. Bij het juiste (tegen)licht nauwelijks van de echte vogels te onderscheiden. Bij elk silhouet is extra informatie te vinden in de vorm van vouwpaneeltjes.

Naast de silhouetten verzorgde Buro Kloeg ook een aansprekend startpunt, de bewegwijzering met silhouetten van veldleeuweriken en enkele landbouwhekken en erfborden voor de deelnemende boeren. Bovendien heeft Buro Kloeg de gehele plaatsing verzorgd en is de route ook in digitale vorm te volgen.
Vanzelfsprekend voert de route ook langs het Gruttokuikenpad.

PolderPracht route
Oval
Vogelbescherming
Oval
Routes
Oval
Informatiemiddelen, Natuurlijk, Cortenstaal, Fietsen