Terugblikken in de tijd

Gemeente Noordoostpolder wilde de geschiedenis van hun polder op een aansprekende manier onder de aandacht brengen. Het gaat dan onder andere om de inpoldering en de pioniers die hier als eerste gingen wonen en werken. Maar ook om de tijd voor de inpoldering toen er schepen voeren op de Zuiderzee.

Buro Kloeg heeft een serie van 8 doorkijkpanelen gerealiseerd. Het ontwerp van het frame en de opmaak van het informatiepaneel is afgestemd op de eerder door Buro Kloeg gemaakte Flevo TOP's. Ook hier wordt op elke locatie middels een peilschaal de NAP-waarde inzichtelijk gemaakt. De locaties zijn zo goed als mogelijk gekozen langs het fietsnetwerk zodat ze als route aan elkaar gekoppeld kunnen worden.

Voor het beste contrast zijn de doorkijkillustraties opgebouwd uit zwarte en witte inkt.

Serie doorkijkpanelen
Oval
Gemeente Noordoostpolder
Oval
Informatiemiddelen
Oval
Beleving, Historisch, Interactief, Cortenstaal