Aan beide zijden

Voor het gewest Gooi- en Vechtstreek realiseerde Buro Kloeg 16 Toeristische Informatiepunten (TIP’s). Deze informatiepunten informeren de passant en recreant over de lokale bezienswaardigheden. Alles draait hier om rotatiepanelen, die twee kanten van het verhaal vertellen. De lokale zijde geeft specifieke gebiedsinformatie van een betreffende gemeente. Op de regionale zijde wordt het hele gewest in beeld gebracht. Dit paneel komt in iedere TIP terug.

Een 3D-sfeerkaart laat het gehele gewest zien. Een aantal aansprekende illustraties laten de karakteristieke bezienswaardigheden uit de regio zien. Naast de inhoud, vormgeving en realisatie heeft Buro Kloeg ook de plaatsing van de roterende informatieborden verzorgd.

Rotatiepanelen TIP's
Oval
Gewest Gooi- en Vechtstreek
Oval
Informatiemiddelen
Oval
Beleving, Interactief, Recreatie, Lessenaar