Blaricummermeent

De straatnamen van nieuwbouwwijken worden meestal zorgvuldig gekozen. Dat geldt ook voor Blaricummermeent. Er is vooral een koppeling gemaakt met het rijke historische verleden van de gemeente. Namen van belangrijke schrijvers, wetenschappers, kunstenaars en erfgooiers prijken op de straatnaambordjes.

Toch zegt een naam met titel veel mensen nog niet direct veel. Daarom heeft gemeente Blaricum ervoor gekozen om een nadere toelichting te geven op de herkomst van de straatnamen. Buro Kloeg ontwierp daarvoor zogenaamde QR-staanders: een bescheiden informatievoorziening uit Cortenstaal.

Uit de staander is het gemeentewapen gesneden. Op het schuine vlak is er ruimte voor een klein paneeltje met daarop een kenmerkend pictogram en de korte toelichting op een bepaalde groep straatnamen. Als er behoefte is aan meer detail, kan de QR-code worden gescand om door te linken naar een website met meer informatie.

De QR-staanders zijn gesitueerd op strategische locaties in de wijk: in plantsoenen en langs wandelpaden in het park.

QR-staanders straatnamen
Oval
Gemeente Blaricum
Oval
Informatiemiddelen
Oval
Bescheiden, Lessenaar, Cortenstaal