Watersnoodramp
Dit monument beeldt helden uit, die tijdens de watersnoodramp in 1953 met zandzakken de duinen bij ’s-Gravenzande hebben dichtgehouden. Het object bestaat uit twee op zichzelf staande onderdelen, wat een extra 3D-effect geeft.
Op basis van historisch fotomateriaal maakte Buro Kloeg het ontwerp dat werd uitgesneden uit Cortenstaal.
Monument 1953
Oval
Hoogheemraadschap van Delfland
Oval
Informatiemiddelen
Oval
Historisch, Landmark, Cortenstaal