Beleefpad door de loopgraven

Staatsbosbeheer wilde een beleefpad aanleggen door het verdedigingswerk Werk aan de Groeneweg, dat deel uitmaakt van De Hollandse Waterlinie. Het Werk aan de Groeneweg is ooit aangelegd om Fort Honswijk tegen aanvallen uit het Oosten te beschermen. In het Fort waren soldaten gelegerd en lag materiaal opgeslagen.

Korporaal Blankenstein en soldaat Vendrig doen hun verhaal in een boeiende route over het terrein. Op een tiental panelen. Zij vertellen over groepsschuilplaatsen, kazematten en loopgraven. De twee militairen wijzen ook op de natuur ter plaatse: kikkers, padden, distels, watermunt en watervogels. Focuskijkers vestigen de aandacht op specifieke onderwerpen.

Beleefpad Groeneweg
Oval
Staatsbosbeheer
Oval
Routes
Oval
Informatiemiddelen, Beleving, Educatie, Interactief